26 powodów, dla których malowanie dachu na gorąco w wersji PREMIUM to najlepsza inwestycja w dach

Najskuteczniejszą metodą malowania dachów, a jednocześnie najbardziej opłacalną inwestycją w jego jakość i trwałość, jest malowanie natryskowe na gorąco. Jakość powłoki gwarantuje nawet 20 lat skutecznej ochrony, co przekłada się również na ekologię, bowiem im rzadziej wykonuje się malowanie, tym mniej generuje się odpadów, w tym również chemicznych odpadów z farb.


Jak osiągamy jakość Premium przy malowaniu dachów?

Malowanie dachów jest trudnym zadaniem, ponieważ w grę wchodzą zmienne i często trudne do przewidzenia warunki atmosferyczne, takie jak wahania temperatury i wilgotności powietrza. Jakie znaczenie mają w kontekście malowania dachu? Otóż bardzo duże – aby warstwa farby skutecznie chroniła dachówki przed czynnikami zewnętrznymi, nie wystarczy, że będzie zawierać odpowiednio dużą ilość części stałych i żywic, a także gwarantować odpowiednią przyczepność. Konieczne jest również nałożenie jej na powierzchnię w prawidłowy sposób.

W tym celu przygotowujemy farbę w sposób wskazany przez producenta. Aby farba nabrała właściwości odpowiednich do panujących warunków atmosferycznych, tj. temperatury i wilgotności powietrza, punktu rosy, a także rodzaju podłoża, musimy w odpowiednim stopniu ją podgrzać. Dzięki temu rozwiązaniu możemy utrzymać stałą i optymalną temperaturę aplikacji niezależnie od temperatury powietrza i temperatury podłoża.


Co wyróżnia jakość Premium

Osiągnięcie jakości Premium podczas malowania dachu ma kluczowe znaczenie dla przyczepności i trwałości powłoki, co w konsekwencji przekłada się na skuteczną i długotrwałą ochronę powłoki.

Co wyróżnia powłokę Premium?

 • Większa grubość i szczelność powłoki poprzez przetłoczenie bardziej skoncentrowanej farby.
 • Najlepsza atomizacja na dyszy i bardzo dobre rozpylenie dzięki większemu ciśnieniu.
 • Niezmienna rozlewność podgrzanej farby w różnych temperaturach powietrza i podłoża.
 • Powtarzalność odpowiedniej gęstości materiału podczas aplikacji.
 • Równomierny i bezpulsyjny natrysk.
 • Większa gładkość powłoki.
 • Łatwiejsza kontrola grubości powłoki.
 • Mniejsze ryzyko powstawania zacieków i wpyłek.
 • Zwiększona przyczepność do najtrudniejszych podłoży, np. dachówki szkliwionej.
 • Efekt wulkanizacji.
 • Brak występowania efektu pęcherzenia farby od wysokiej temperatury podłoża, a w przyszłości popękania i złuszczenia.


Malowanie dachu na gorąco – przyjazność dla środowiska

Malowanie dachów na gorąco to rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego. Dzieje się tak z powodu stosowania farb niskoemisyjnych z małą ilością rozpuszczalnika i o niskim współczynniku lotnych związków organicznych (LZO). Przyjazność dla środowiska podnosi również wysoka zawartość cząstek stałych, czyli po prostu skoncentrowanej farby. Farba o takich właściwościach minimalizuje wielkość rozpylanej chmury, a także poprawia dokładność malowania, dzięki czemu zużywa się mniej materiału.


Dodatkowe atuty podgrzanej farby

Jednak na tym nie kończą się zalety malowania dachów na gorący w jakości Premium. Rozwiązanie to niesie znacznie więcej korzyści nie tylko dla właściciela obiektu, którego dach jest malowany, ale także dla profesjonalnych fachowców, którzy zajmują się malowaniem dachów, a dzięki tej metodzie mogą w łatwiejszy sposób zagwarantować naszym Klientom satysfakcjonujące efekty.

Jakie dodatkowe korzyści niesie malowanie dachów na gorąco?

 • Zmniejszenie lepkości tłoczonego materiału – umożliwia obniżenie ciśnienia roboczego, niezbędnego do uzyskania odpowiedniego strumienia natryskowego, przez co nie ma potrzeby rozcieńczania, co z kolei ułatwia znacznie malowanie newralgicznych miejsc i trudnych elementów. Dzieje się tak, ponieważ gęstszy i szybciej schnący materiał przy małym ciśnieniu nie pozostawi zlewek.

 • Krótkie okresy suszenia – dzięki temu nałożenie kolejnych warstw nie wymaga długiej przerwy pomiędzy nimi.

 • Łatwe i spójne sterowanie lepkością farby – dzięki temu można dostosować ją do panujących warunków.

 • Lepsza atomizacja materiału przy dyszy – ułatwia dokładne pokrywanie farbą całej powierzchni.

 • Ładny i równy strumień – zapobiega rysowaniu powierzchni nawet przy wysokiej lepkości farby.

 • Zminimalizowanie rozpylonej mgły i wpyłek przy łączeniu, przy nakładaniu się farby.

 • Możliwość przetłoczenia gęstych materiałów poprzez poprawienie tiksotropii – dzięki temu możliwe jest nakładanie farby o wysokiej zawartości cząstek stałych, klejów i żywic, farb bezrozpuszczalnikowych i nisko rozpuszczalnikowych.

 • Efekt lepszego gładkiego wykończenia i błyszczących powierzchni – poprawia estetykę finalnego efektu.

 • Możliwość nakładania na wysokie temperatury podłoża – dzięki czemu możliwe jest malowanie podczas wyższych temperatur powietrza lub nagrzaniu powierzchni przez promienie słoneczne.

 • Mniej przemalowań (overspray) – dzięki temu można uzyskać odpowiednią grubość powłoki. Efektem tego jest również bardziej ekonomiczne wykorzystanie farby.

 • Doskonałe krycie – nawet dwukrotnie grubsza powłoka już przy jednokrotnym malowaniu.

 • Eliminacja kosztu zakupu rozpuszczalników i uwalniania się lotnych związków organicznych.

 • Polepszenie warunków pracy dzięki mniejszemu stężeniu oparów.

 • Oszczędność czasu – ze względu na zmniejszenie ilości przemalowań, co pozwala zamiast trzech warstw farby położyć dwie z zachowaniem tego samego efektu (większa koncentracja materiału i lepsza zdolność krycia, czas malowania skraca się nawet o połowę dzięki łatwiejszemu planowanie pracy w zmiennych warunkach).

 • Zmiana lepkości materiału poprzez podgrzanie a nie rozcieńczanie – wskutek tego następuje minimalizacja oporów na przepływie farby o wysokiej lepkości przez długie węże poprzez zmniejszenie jej tiksotropii (korzystny wpływ temperatury na tiksotropię i reologię farby). Dzięki temu ciśnienie na dyszy jest dwukrotnie większe niż w przypadku nie podgrzanej farby, co można zaobserwować na poniższym wykresie zależności lepkości od temperatury dla jednowarstwowego lakieru na bazie żywic sztucznych stosowanego na gorąco do malowania dachów.

Certyfikaty i dyplomy potwierdzające nasze umiejętności


Sprawdź także artykuły: