Kolor dachu a plan zagospodarowania przestrzennego - Blog Grupy Biotop

Kolor dachu a plan zagospodarowania przestrzennego

Czy możesz pomalować dach swojego domu na dowolny kolor? Zależy to od przepisów ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, z jakimi aktami prawnymi musisz się zapoznać i jakie konsekwencje grożą za ich zignorowanie.

Plan zagospodarowania przestrzennego – jak wpływa na nasze decyzje o wyglądzie domu?

Inwestor nie zawsze może cieszyć się pełną decyzyjnością w kwestii wyglądu swojej nieruchomości, np. malowania dachu na dowolny kolor. Miejscowe przepisy, ujęte w stosownych aktach prawnych i ogłoszone przez decyzyjne instancje, mogą ustalać m.in. dopuszczalną wysokość domu lub paletę barw, jaką możesz pokryć dach. Gdzie zatem szukać informacji o dopuszczalnych kolorach dachu nieruchomości?

Zanim podejmiesz decyzję co do koloru dachu swojej nieruchomości, musisz zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jest to to miejscowy akt prawny, który określa, jakie obiekty mogą powstawać na poszczególnych działkach budowlanych. Określają one m.in. przeznaczenie nieruchomości oraz ich dopuszczalny wygląd, a także ich wielkość czy minimalną odległość pomiędzy budynkami.

Czy ograniczenia obowiązują wszędzie?

Nie wszystkie działki podlegają tak restrykcyjnym wymogom. Zwykle dotyczy to obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie parków krajobrazowych lub parków narodowych. Szczególne wytyczne mogą obowiązywać także w strefach objętych ochroną konserwatora zabytku – te często obejmują okolice historycznych dzielnic miasta.

Gdzie znaleźć stosowne przepisy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego najczęściej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej lub w lokalnym urzędzie miasta lub urzędzie gminy. W przypadku stref objętych nadzorem konserwatorskim należy szukać informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Co grozi za złamanie przepisów?

Na początku musisz wiedzieć, że choć w praktyce sprawdzeniem wszystkich wytycznych zajmuje się najczęściej architekt, to finalna odpowiedzialność za ich niedotrzymanie spoczywa na inwestorze. Dlatego należy dobrze zapoznać się z MPZP i – w razie konieczności – zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.  Za złamanie przepisów może grozić:

  • kara finansowa;
  • odpowiedzialność karna (przy uznaniu samowoli budowlanej);
  • nakaz nadania nieruchomości stanu zgodnego z przepisami;
  • nakaz wstrzymania robót budowlanych;
  • nakaz rozbioru inwestycji.

Oczywiście najsurowsze konsekwencje nie dotyczą malowania dachu na nieodpowiedni kolor, ale poważnych naruszeń budowlanych.

Malowanie dachu z Grupą Biotop

Zamawiając malowanie dachu z blachy lub dachówki w Grupie Biotop, nie musisz martwić się o niedotrzymanie przepisów. W naszej ofercie dostępnych jest ponad 5000 odcieni wszystkich kolorów – spośród nich na pewno znajdziesz niejeden, który będzie zgodny z wytycznymi MPZP lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto w cenie naszej usługi otrzymasz też możliwość skorzystania z konsultacji kolorystycznej.

Malowanie dachówek i blach to inwestycja w ich jakość, ale też w wygląd całej nieruchomości – w Grupie Biotop zadbamy o obydwie kwestie.

Sprawdź także artykuły: