Dofinansowania - Grupa Biotop

Dofinansowania


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres
aktywności zawodowej

Opis projektu: Poprawa BHP BIOTOP poprzez zakup środków
technicznych do prac na wysokości i redukcji RPT.

DOFINANSOWANIE: 80 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 105 099,11 zł

DATA PODPISANIA UMOWY 11.2023r.