Fundusze europejskie - Grupa Biotop

Fundusze europejskie

BIOTOP Mikołaj Wincenciak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Podziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, pod nazwą Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych powłok na pokrycia dachowe w ramach usługi B+R dla firmy BIOTOP.

Przedmiot projektu:

Projekt dotyczy przedsięwzięcia zapewniającego realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmuje komponent B+R oraz komponent wdrożeniowy.

Komponent B+R dotyczy zakupu usługi badawczo-rozwojowej i usług proinnowacyjnych polegających na opracowaniu receptur i przygotowaniu zgłoszenia patentowego dla nowych systemów powłokowych na pokrycia dachowe.

Komponent wdrożeniowy obejmuje zakup kompletu urządzeń do produkcji nowych wyrobów.

Cel projektu:

Głównym celem projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych powłok na pokrycia dachowe w ramach usługi B+R dla firmy BIOTOP” jest opracowanie i wdrożenie komponentu B+R poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów BIOTOP, które wcześniej nie były produkowane w firmie. Produkty stanowią nowość w zakresie ich cech funkcjonalnych, ochronnych i użytkowych zarówno dla BIOTOP jak i dla produktów o tożsamych zastosowaniach dostępnych na polskim rynku.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomiona produkcja i sprzedaż systemu innowacyjnych powłok na pokrycia dachowe co pozwoli na wzrost konkurencyjności firmy, poprawę efektywności kosztowej, nawiązanie współpracy z sektorem nauki oraz transfer wyników prac B+R do działalności BIOTOP. 

Wartość całkowita projektu: 610 080,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 496 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 421 600,00 zł