) -->

NANO IMPREGNACJA HYDROFOBOWA


DACHÓWKI BETONOWEJ I CERAMICZNEJ

Wiosna oraz jesień to okresy, które w sposób szczególny wystawiają na próbę czasu dachy naszych domów. Zmienna pogoda sprawia, że już po kilku latach ciężko utrzymać dachówkę w dobrym stanie.

Cechą charakterystyczną dachówki jest jej porowatość. Mikro pory sprawiają, że materiał wchłania wilgoć. Dodatkowym problemem jest przenikanie wraz z wilgocią zanieczyszczeń takich jak sadze, pyły, spaliny, które pozostają w strukturze pokrycia dachowego. Szereg tych czynników połączonych ze zmiennymi temperaturami, opadami deszczu i śniegu ma niekorzystny wpływ na kondycje dachówki.

Bardzo często mamy do czynienia z zazielenieniem, które wynika z rozwoju niepożądanych żywych organizmów takich jak mchy, porosty, grzyby. Za sprawą promieniowania UV, kolor pokrycia staje się z czasem bledszy a zabrudzenia bardzo widoczne.

Korzystny wpływ impregnacji dachów

Zalecane okresowe czyszczenie oraz zabezpieczenie dachówki specjalistycznym impregnatem niesie ze sobą szereg korzyści, przedłużających dobrą kondycję pokrycia dachowego na wiele lat.

Zaimpregnowana dachówka nabiera silnych właściwości hydrofobowych, dzięki czemu odpycha wodę, znacząco zmniejszając stopień nasiąkliwości i gromadzenia zanieczyszczeń.

Plusy zaimpregnowanej powierzchni dachu:

  • zabezpieczona hydrofobowo ( silnie odpycha wodę) nie blokując oddychalności materiału

  • ma zwiększoną mrozoodporność

  • odporna na promieniowanie UV, dzięki czemu kolor pokrycia jest chroniony przed blaknięciem

  • łatwiejsza do ewentualnego wyczyszczenia

  • mniej narażona na zabrudzenie i powstawanie zacieków, wykwitów

  • ogranicza rozwój mchów, grzybów, porostów poprzez zmniejszoną chłonność wody do 1%

  • zaimpregnowany dach wygląda jak nowy i nadaje trwały połysk na ponad 10 lat

  • neutralizuje porastanie mchami, glonami poprzez aktywne działanie biocydu

Etapy impregnacji dachówki:

Etap I Czyszczenie dachówki pod odpowiednim ciśnieniem wraz z dodatkiem detergentu, który częściowo neutralizuje powierzchowne zabrudzenia w tym mchy, algi, grzyby, porostów.

Etap II Położenie na dachówkę odpowiedniego środka powierzchniowo-czynnego który głęboko penetruje dachówkę i neutralizuje wrośnięte algi, mchy, grzyby i porosty oraz zwalcza powstawanie nowych zarodników wewnątrz dachówki.

Etap III Sprawdzenie i wymiana uszkodzonych dachówek oraz uszczelnianie dachu masą klejącą w kolorze dachówki.

Etap IV Dwukrotna Impregnacja dachówki metodą mokre na mokre.

Cena kompleksowej usługi impregnacji dachówek w tym uwzględnione: mycie, czyszczenie, odgrzybianie oraz dwukrotna impregnacja dachówki to 18,5-23 zł netto za m2 w zależności od zastosowanych materiałów (budynki mieszkaniowe obowiązuje vat 8% a firmy 23%). Cena dotyczy kompleksowej usługi wraz z materiałami. Każdy dach wyceniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie pod numerem 510-333-101

Skontaktuj się z nami!

Silany w ochronie budowli nadają substancji budowlanej nieosiągalną dotąd trwałość i odporność. Dzieje się to bez naruszania funkcji i wyglądu zabezpieczonej powierzchni.


Jak Dynasil® modyfikuje powierzchnię

Głównymi związkami impregnatów Dynasil®, są modyfikowane chemicznie związki krzemu takie jak silany. Związki te posiadają w swojej budowie czułe centra hydrolityczne mogące reagować z podłożami tworząc z nimi trwałe połączenia na bazie wiązań kowalencyjnych, oraz hydrofobowe łańcuchy organiczne nadające powierzchni specyficzne właściwości.

Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparaty Dynasil® wykazują bardzo dobrą zdolność penetracji. Po zabiegu substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa połączona wiązaniami chemicznymi z zabezpieczoną powierzchnią nadając jej właściwości hydrofobowe.

Jednocześnie zabieg impregnacji wpływa korzystnie na wzrost wytrzymałości mechanicznej materiałów budowlanych, zwiększając tym samym ich mrozoodporność.


Optymalna ochrona – głębokość impregnacji dachówek

Cząsteczki silanów Dynasil® są na tyle małe, że swobodnie wnikają w pory materiału budowlanego. Po wniknięciu powierzchnia porów staje się hydrofobowa. Wnikanie wody w strukturę materiału budowlanego zostaje skutecznie zahamowane. Ma to duże znaczenie dla trwałości zabiegu impregnacji, ponieważ ani promieniowanie UV, ani mechaniczne uszkodzenia powierzchni nie mogą osłabić działania ochronnego impregnatów Dynasil®.

Mała wielkość cząsteczek silanów ma również wpływ na zachowanie naturalnych właściwości oddechowych podłoża, których ograniczenie może powodować uszkodzenia materiału przez działające wewnątrz materiału budowlanego ciśnienie pary wodnej.

Żadne z stosowanych w budownictwie związków do impregnacji nie posiadają cech i właściwości takich jak silany. Doskonała zdolność do wnikania w powierzchnie, zdolność do wytwarzania trwałych wiązań chemicznych, oraz brak wpływu na dyfuzję pary wodnej, są typowymi cechami impregnatów


Właściwości impregnowanych powierzchni dachu

Hydrofilowość i hydrofobowość to „parametry” opisujące właściwość powierzchni.

Powierzchnie hydrofilowe charakteryzuje duża absorpcja wody i wysoka zwilżalność. Powierzchnie hydrofobowe nie wykazują tendencji do absorpcji cząsteczek wody, czy też zwilżania.

Zwilżalność powierzchni można zdefiniować matematycznie, mierząc tzw. kąt zwilżenia. Z powierzchniami zwilżalnymi mamy do czynienia wtedy gdy umieszczone na nich ciecze ulegają rozmyciu i nie wykazują tendencji do przyjmowania kształtu kropli. Z kolei krople wody tworzące się na powierzchni hydrofobowej (o małej zwilżalności) wskazują, iż siły oddziaływania wewnątrz cząsteczkowego wody są większe niż siły oddziaływania pomiędzy wodą a powierzchnią hydrofobową.

Dla substancji hydrofilowych kąt ten nie przekracza wartości 90°, przy czym kąt zwilżenia poniżej 10° charakteryzuje powierzchnie superhydrofilowe. Substancje hydrofobowe posiadają kąt zwilżenia większy od 90°. Teoretycznie maksymalny kąt zwilżenia jaki może osiągnąć kropla wody na powierzchni hydrofobowej wynosi 120°, istnieją jednakże substancje nadające powierzchniom charakter syperhydrofobowy. Dla powierzchni takich kąt zwilżenia może osiągną nawet wartość ponad 150°.

W zależności od doboru i przeznaczenia impregnatu oraz właściwości impregnowanych podłoży impregnaty Dynasil® pozwalają uzyskać doskonałe właściwości hydrofobowe charakteryzujące się kontem zwilżania powierzchni w granicach od 110° do 150°. Tak duże wartości konta zwilżania pozwalają na tworzenie tzw. powierzchni samoczyszczących i wskazują na wysoką skuteczność impregnacji.

Silany są obecnie najnowocześniejszymi i jednocześnie najtrwalszymi substancjami stosowanymi w budownictwie do hydrofobizacji powierzchni.