Malowanie dachu z eternitu - Blog Grupy Biotop

Malowanie dachu z eternitu

Kategoria: Porady

Opublikowano: 27 lutego, 2023

Wiele budynków użytkowych czy mieszkalnych w Polsce wciąż pokrytych jest dachem z eternitu – trwałego i powszechnie wykorzystywanego w latach 70. i 80. XX wieku materiału budowlanego, zawierającego wysoce szkodliwy dla zdrowia, rakotwórczy azbest. Dachy eternitowe również można odnawiać poprzez nakładanie na nie powłoki z farby ochronnej. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat malowania dachów z eternitu.

Renowacja dachów z eternitu – dlaczego jest istotna?

Eternit to trwały i odpory na wiele czynników materiał budowlany. Jego zasadniczą wadą jest to, że zawiera azbest, który stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo dla zdrowia, a wydostaje się z materiału w przypadku jego uszkodzenia. Dlatego należy zawsze kontrolować stan dachów z eternitu i w razie konieczności zdecydować się na jego zabezpieczenie, czyli malowanie dachu farbą ochronną, gwarantującą odporność na warunki atmosferyczne, promienie UV i inne czynniki zewnętrzne. Malowanie dachu z eternitu może okazać się koniecznością np. w przypadku braku zgody jednostki samorządowej na usunięcie tego materiału z budynku.

Jakie właściwości powinna mieć farba do dachów z eternitu?

Dachy eternitowe pokrywane są farbami o wysokich właściwościach ochronnych, gwarantujących odporność na czynniki zewnętrze.

  • Powłoka powinna zachować wysoką elastyczność o szerokim zakresie temperatur.
  • Konieczna jest trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne, m.in. wilgoć, kwaśne deszcze.
  • Odporność na promienie UV chroni przed utratą koloru oraz pozwala dłużej zachować jakość.
  • Powłoka powinna skutecznie ograniczać pylenie eternitu.

Przebieg malowania dachu z eternitu?

Powierzchnia dachu w pierwszej kolejności powinna być dokładnie wyczyszczona za pomocą myjki ciśnieniowej. Usunięcie zabrudzeń i starych powłok malarskich pozwoli właściwie przygotować powierzchnię do nałożenia nowej farby.

Po czyszczeniu konieczne jest sprawdzenie, czy a dachu nie ma nieszczelności, a jeśli występują, należy naprawić je za pomocą włókniny wzmacniającej.

Farbę aplikuje się metodą hydrodynamiczną. Pozwala to osiągnąć równomierną, szczelną i odpowiednio grubą powłokę. Ponadto metoda ta jest ekonomiczna i pozwala osiągnąć optymalne właściwości farby.

Do kiedy eternit musi zniknąć z polskich budynków?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie eternitu w celach budowlanych zostało zabronione w roku 1997. Powinien on zostać usunięty ze wszystkich budynków do roku 2032. Należy jednak pamiętać o tym, znajdujący się w eternicie azbest staje się niebezpieczny w momencie uszkodzenia materiału, kiedy to wydostają się z niego włókna azbestu. Dlatego usuwanie materiałów zawierających azbest nie może zostać wykonane samodzielnie, ale jedynie przez wykwalifikowane firmy, posiadające stosowne uprawnienia. Ponadto potrzebna jest na to zgoda stosownej jednostki administracyjnej, np. samorządu.