Malowanie dachu z eternitu - Blog Grupy Biotop

Malowanie dachu z eternitu

Malowanie dachu z eternitu - grafika

Kategoria: Porady

Opublikowano: 23 maja, 2023

Wiele budynków użytkowych czy mieszkalnych w Polsce wciąż pokrytych jest dachem z eternitu – trwałego i powszechnie wykorzystywanego w latach 70. i 80. XX wieku materiału budowlanego, zawierającego wysoce szkodliwy dla zdrowia, rakotwórczy azbest. Dachy eternitowe również można odnawiać poprzez nakładanie na nie powłoki z farby ochronnej. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat malowania dachów z eternitu.

Konserwacja dachu z eternitu — czy jest możliwa?

Pomimo obowiązku wymiany dachu z eternitu, niektórzy właściciele domów mogą zdecydować się na jego konserwację. W takim przypadku możliwe jest mycie dachu z eternitu oraz malowanie go specjalnymi farbami. Czym pomalować dach z eternitu? Najlepiej używać farb i lakierów, które przeznaczone do malowania dachów z azbestem, aby zapobiec uwalnianiu szkodliwych włókien.

Renowacja dachów z eternitu – dlaczego jest istotna?

Eternit to trwały i odpory na wiele czynników materiał budowlany. Jego zasadniczą wadą jest to, że zawiera azbest, który stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo dla zdrowia, a wydostaje się z materiału w przypadku jego uszkodzenia. Dlatego należy zawsze kontrolować stan dachów z eternitu i w razie konieczności zdecydować się na jego zabezpieczenie, czyli malowanie dachu farbą ochronną, gwarantującą odporność na warunki atmosferyczne, promienie UV i inne czynniki zewnętrzne. Malowanie dachu z eternitu może okazać się koniecznością np. w przypadku braku zgody jednostki samorządowej na usunięcie tego materiału z budynku.

Jakie właściwości powinna mieć farba do dachów z eternitu?

Dachy eternitowe pokrywane są farbami o wysokich właściwościach ochronnych, gwarantujących odporność na czynniki zewnętrze.

  • Powłoka powinna zachować wysoką elastyczność o szerokim zakresie temperatur.
  • Konieczna jest trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne, m.in. wilgoć, kwaśne deszcze.
  • Odporność na promienie UV chroni przed utratą koloru oraz pozwala dłużej zachować jakość.
  • Powłoka powinna skutecznie ograniczać pylenie eternitu.

Przebieg malowania dachu z eternitu

Powierzchnia dachu w pierwszej kolejności powinna być dokładnie wyczyszczona za pomocą myjki ciśnieniowej. Usunięcie zabrudzeń i starych powłok malarskich pozwoli właściwie przygotować powierzchnię do nałożenia nowej farby.

Po czyszczeniu konieczne jest sprawdzenie, czy a dachu nie ma nieszczelności, a jeśli występują, należy naprawić je za pomocą włókniny wzmacniającej.

Farbę aplikuje się metodą hydrodynamiczną. Pozwala to osiągnąć równomierną, szczelną i odpowiednio grubą powłokę. Ponadto metoda ta jest ekonomiczna i pozwala osiągnąć optymalne właściwości farby.

Azbest — malowanie czy wymiana?

Azbest, choć jest minerałem o szeregach pożądanych właściwości — takich jak wytrzymałość, izolacyjność i odporność na ogień — stał się przyczyną problemu. Ten wszechobecny składnik eternitu okazał się substancją szkodliwą dla zdrowia. Długotrwałe narażenie na azbest może prowadzić do poważnych chorób, w tym do raka płuc, międzybłoniaka opłucnej i innych.

Usuwanie eternitu — ważne informacje

Usuwanie eternitu nie jest procesem prostym i wymaga specjalistycznego podejścia. Dlatego na pytanie, czy można samemu zdemontować eternit z dachu, odpowiedź brzmi „nie”. Ze względu na toksyczność azbestu, zgodnie z przepisami, tylko licencjonowane firmy mogą przeprowadzić demontaż.

Praktyka pokazuje jednak, że u wielu osób azbest zalega na podwórkach. Co zrobić z eternitem zdjętym z dachu? Eternit po demontażu musi być odpowiednio zabezpieczony i przewieziony do specjalistycznego miejsca do utylizacji. Wiele gmin organizuje wywóz odpadów niebezpiecznych, więc warto zainteresować się, jak to wygląda w Waszej okolicy.

Czy dofinansowanie wymiany dachu z eternitu jest dostępne?

Czy są dopłaty do wymiany dachu z eternitu? Na dzień pisania artykułu nabór wniosków na dofinansowania się zakończył. Wcześniej dostępne były programy dofinansowania usuwania azbestu dla rolników prowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Miały one na celu pokrycie części kosztów związanych z demontażem i utylizacją eternitu oraz montażem nowego dachu. Warto jednak śledzić bieżące informacje na temat dostępnych programów na stronach urzędów gmin i powiatów. Niektóre jednostki samorządowe wprowadzają programy z funduszy pozyskanych z innych źródeł. Biorąc pod uwagę zbliżający się termin planowanego pozbycia się eternitu z dachów, możemy spodziewać się kolejnych dofinansowań.

Podsumowując, właściciele domów z eternitowymi dachami powinni jak najszybciej przystąpić do ich wymiany, zwracając uwagę na dostępne programy dofinansowania. Ważne jest, aby proces demontażu został przeprowadzony przez licencjonowaną firmę, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność usuwania azbestu.

Do kiedy eternit musi zniknąć z polskich budynków?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie eternitu w celach budowlanych zostało zabronione w roku 1997. Powinien on zostać usunięty ze wszystkich budynków do roku 2032. Należy jednak pamiętać o tym, znajdujący się w eternicie azbest staje się niebezpieczny w momencie uszkodzenia materiału, kiedy to wydostają się z niego włókna azbestu. Dlatego usuwanie materiałów zawierających azbest nie może zostać wykonane samodzielnie, ale jedynie przez wykwalifikowane firmy, posiadające stosowne uprawnienia. Ponadto potrzebna jest na to zgoda stosownej jednostki administracyjnej, np. samorządu.

Accessibility