Odpady z farb – co z nimi robimy? - Blog Grupy Biotop
< wszystkie artykuły

Odpady z farb – co z nimi robimy?

Kategoria: Farby na dach
Tagi:

Opublikowano: 12 lipca, 2021

2 minut

Każde malowanie, w tym również malowanie dachów, wiąże się z koniecznością odpowiedzialnego utylizowania odpadów, które w tym przypadku są odpadami niebezpiecznymi i szkodliwymi. Dowiedz się, jak należy postępować z odpadami, które powstają wskutek malowania dachów.

Ograniczamy ilość odpadów

Malowanie i impregnacja dachu to czynności, podczas których można w taki sposób zorganizować pracę, aby ilość odpadów została zminimalizowana. Można osiągnąć poprzez odpowiednią organizację prac malarskich oraz optymalizację parametrów technicznych natrysku, np. odpowiedni dobór dyszy. Jako profesjonalna firma, świadcząca usługi malowania dachów, możemy pochwalić się stosowaniem się do wszelkich wymogów oraz dużą starannością pracy, podczas której ograniczamy liczbę powstałych odpadów.

Stosujemy się do norm i zasad

Właściwe postępowanie z odpadami zawsze opisane jest na etykietach i w kartach bezpieczeństwa farb. Drugim aspektem, który należy zawsze brać pod uwagę, są ogólnokrajowe lub lokalne przepisy, dotyczące gospodarki odpadami pochodzącymi z farb i lakierów. Dlatego każda firma musi zaczerpnąć w tej kwestii właściwych informacji.

Pod uwagę należy wziąć jeszcze kilka problematycznych kwestii.

  • W odpadach po farbach i lakierach obecne są metale ciężkie i rozpuszczalniki. Dlatego też odpady te muszą być utylizowane w bezpieczny sposób.
  • Pyły z niektórych farb (alkidowych i olejnych) mogą tworzyć mieszankę wybuchową. Przed utylizacją opakowania po takich farbach powinny być zmyte wodą i osuszone na zewnątrz. Utylizacja powinna odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami.
  • Firmy świadczące usługi malowania dachów muszą wziąć pod uwagę, że zanieczyszczenia może generować też czyszczenie dachówki.
  • Należy pamiętać o tym, że przepisy dotyczące utylizacji odpadów po farbach zmieniają się dość często, ponieważ celem tego działania jest możliwie największa minimalizacja ilości odpadów. W razie wątpliwości każda firma powinna zgłosić się do specjalistycznej organizacji lub organu z wnioskiem o sporządzenie ekspertyzy na temat właściwego sposobu utylizacji niebezpiecznych odpadów po farbach.


Odpowiednio utylizować należy nie tylko resztki farb, ale też opakowania. Obecne przepisy unijne mają na celu zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty

Malowanie dachu

Biotop – jak dbamy o środowisko?

Jednym z najważniejszych elementów, który pozwala nam wykonywać malowanie dachów z jak najmniejszym wpływem na środowisko naturalne, jest malowanie natryskowe – dzięki temu nie zużywamy pędzli i wałków, a jedynym elementem, który w minimalnym stopniu zanieczyszcza środowisko, jest niewielka ilość rozpuszczalnika w podgrzewanej farbie.

Preferujemy malowanie dachów przy użyciu farb rozpuszczalnikowych, które są rozwiązaniem zdecydowanie bardziej przyjaznym dla środowiska niż farby wodne, które jedynie za takie uchodzą. Korzystamy z wiader wielokrotnego użytku, a opakowania po farbie utylizujemy wraz z pozostałą ilością rozpuszczalnika.

Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Bazie Danych Odpadowych.


Sprawdź także artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *