Z jakich elementów składa się dach? - Blog Grupy Biotop

Z jakich elementów składa się dach?

Kategoria: Porady

Opublikowano: 7 września, 2022

W konstrukcji dachu dopatrujemy się tego, co ma zapewnić nam bezpieczeństwo i komfort przebywania we własnym domu. Warto zatem poznać elementy dachu i dowiedzieć się, jakie funkcje pełnią poszczególne elementy tej konstrukcji. Elementy dachu i ich najważniejsze funkcje poznasz w naszym najnowszym wpisie.

Z czego składa się dach?

Budowa zadaszenia rozpoczyna się od elementów konstrukcyjnych, których główną funkcją jest przenoszenie ciężaru dachu na ściany budynku. Natomiast zewnętrzna warstwa dachu, czyli jego pokrycie, ma za zadanie chronić wewnętrzne elementy przed warunkami atmosferycznymi i innymi czynnikami z zewnątrz.

Główne elementy dachu to kalenica, kosz, okap i naroże. Pozostałe części składowe dachu to natomiast komin, rynny, ława kominiarska, wyłaz, lukarna i podbitka.

Połać dachowa – czyli podstawowa ochrona przed czynnikami z zewnątrz

Górną powierzchnię dachu określamy ogólnie właśnie jako połać. Może ona składać się z jednej płaszczyzny (dach płaski lub jednospadowy) lub kilku (np. dachy dwuspadowe lub czterospadowe). Linie, które wyznaczają granice i poszczególne fragmenty połaci, przebiegają przez kalenicę (zbiegnięcie się dwóch połaci), naroże, okap, krawędź szczytową i kosz.

Malowanie dachu specjalistycznymi farbami pozwala zachować wysokie właściwości ochronne dachówek lub blach, dzięki czemu połać nie będzie wymagała remontu nawet przez kilkadziesiąt lat.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty

Malowanie dachu

Kalenica główna – najwyższy punkt dachu

Kalenica główna to krawędź, którą tworzą zbiegające się połacie szczytowe. Jest to niezwykle ważny element dachu, ponieważ od prawidłowości jej konstrukcji zależy to, czy cały dach będzie skutecznie chronił wilgocią i pleśnią. Kalenica główna określana jest także jako wierch, linia szczytowa, kipa lub grzbiet.

Naroża, czyli kalenice narożne

Naroża (kalenice narożne lub kalenice skośne) to krawędzie dachu, przebiegające pomiędzy połaciami bocznymi. Ich funkcja jest równie newralgiczna jak funkcja kalenicy głównej, ponieważ są one odpowiedzialne za wywiewanie wilgotnego powietrza spod połaci.

Okap dachowy – skuteczna ochrona elewacji

Okap dachowy to dolna, pozioma krawędź dachu. Zwykle jest ona wysunięta przed elewację, a celem takiego rozwiązania jest ochrona ścian budynku przed zaciekami, a także możliwość zamontowania skutecznego systemu rynnowego. Okap dachowy ma także inną funkcję, a mianowicie chroni wnętrze budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem. Spodnia część okapu wykończona jest podbitką dachową.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty

Czyszczenie i mycie dachów

Kosz dachowy – kluczowy dla szczelności dachu

W przeciwieństwie do kalenic, które są wypukłymi brzegami, kosz dachowy jest wklęsłą krawędzią na linii przecięcia dwóch połaci. To właśnie w tym miejscu gromadzi się śnieg i tamtędy odprowadzana jest woda opadowa. Kosz dachowy ma zatem kluczowe znaczenie dla szczelności całego dachu.

Komin – odprowadzanie spalin i nieświeżego powietrza

Komin jest pionowym elementem, który przecina połacie i składa się z jednego lub kilku kanałów spalinowych. Tą drogą z wnętrza budynku wydostają się spaliny z kominków bądź pieców, a także wyprowadzane jest zużyte powietrze.

Lukarna dachowa – doświetlenie poddasza

Lukarna jest elementem doświetlającym poddasze. Jej powierzchnie boczne są bezpośrednio połączone z połacią, natomiast powierzchnię frontową zajmują okna.

System rynnowy – odprowadzanie wód opadowych

Skuteczny system rynnowy składanie z rynien i rur spustowych, które pozwalają efektywnie odprowadzać wodę tylko dzięki prawidłowemu montażowi, na który składają się także narożniki, odpływy, wylewki, łączniki, obejmy i haki. Dzięki odprowadzaniu wody opadowej unikamy gromadzenia się wody przy ścianach budynku oraz zacieków na elewacji.