Silne wiatry – jak zabezpieczyć dach przed zniszczeniami? - Blog Grupy Biotop

Silne wiatry – jak zabezpieczyć dach przed zniszczeniami?

zabezpieczenie dachu przed wiatrem

Kategoria: Konserwacja dachu

Opublikowano: 25 października, 2021

2 minut

Jesienią musimy liczyć się z tym, że aura może przyprawiać sporo problemów, czego doświadczamy w ostatnich tygodniach, kiedy w zasadzie nad całą Polską wieją silne wiatry, powodujące liczne zniszczenia i stanowiące niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Podpowiadamy, jak zabezpieczyć dach przed silnym wiatrem i zmniejszyć ryzyko strat oraz niebezpieczeństwa.

Dach odporny na wiatr – trzeba zacząć od projektu

Tak naprawdę zabezpieczania dachu przed wiatrem powinno rozpocząć się już w momencie tworzenia projektu budowlanego. Już na tym etapie muszą zostać uwzględnione wszystkie szczegóły, które mogą wpłynąć na jego podatność na silne podmuchy wiatru. Konstrukcja dachu i wszystkie zastosowane elementy mocujące muszą spełniać określone normy budowlane, a także być dostosowane do położenia geograficznego, w którym występuje konkretna podatność na silne podmuchy wiatru.

W tym momencie warto wspomnieć o tym, że w Polsce wyróżnia się trzy strefy, w których występuje określone ryzyko silnych wiatrów:

  • strefa I – obejmuje większość terytorium kraju, na którym wieją najsłabsze wiatry;
  • strefa II – obejmuje Zatokę Gdańską i Pojezierze Pomorskie, gdzie występują wiatry o umiarkowanej sile;
  • strefa III – to tereny górskie, gdzie częściej występują silne wiatry.

Wybór odpowiedniego pokrycia

Pokrycie dachu powinno być dostosowane do ryzyka występowania silnych wiatrów. W strefie III najbardziej odpowiednie są dachówki, które są małe, ale stosunkowo ciężkie, dlatego nawet w przypadku uszkodzenia lub zerwania dachówki można bez problemu wymienić ją na nową. W takim wypadku większe i lżejsze pokrycia, takie jak blacha trapezowa, mogą być zrywane w całości, razem z więźbą, co powodowałoby konieczność przeprowadzenia bardzo poważnego remontu, znacznie bardziej kosztownego niż malowanie i impregnacja dachu.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty

Malowanie dachu

Mocowanie dachówek

Dachówki mogą utrzymywać się na dachu pod własnym ciężarem, jednakże w przypadku silnych wiatrów może dochodzi do ich podważania i zrywania. Stąd też bezpieczniej jest użyć spinek do dachówek i klamer do gąsiorów do przymocowania dachówek.

Wytrzymałe łączenia elementów dachu

Najbardziej podatnym na unoszenie przez wiatr jest poszycie dachu, dlatego każdy drewniany element tworzący poszycie musi być stabilnie przytwierdzony co najmniej dwoma gwoździami lub wkrętami. Narożniki i łączenia muszą być przytwierdzone nawet kilkunastoma gwoździami. Ogólnie w przypadku drewnianych elementów poszycia ważne jest, aby system mocowania zapobiegał rozciąganiu się elementów.

Wzmocnienie ścian szczytowych

Ściany szczytowe mogą być bardzo mocno obciążone przez silne wiatry i również ulegać podmuchom. Dlatego ważne jest, żeby cienkie ściany wykańczać wieńcem obwodowym, a wysokie stabilizować pilastrami albo słupkami z żelbetu.

Im więcej działań zabezpieczających dach zostanie zastosowanych w czasie jego projektowania i wykonania, tym mniejsze będzie ryzyko, że przez silne wiatry ulegnie n uszkodzeniom.


Sprawdź także artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Accessibility